Inwestycje


Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 21.02.2018 r.

Podpisanie kontraktu.


Zarząd ADK Investments Sp. z o.o. S.K.A. i zarząd Mostostal Płock S.A. informują, że Konsorcjum Spółek: Mostostal Płock S.A. (Lider Konsorcjum) i Profil RCG Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (Uczestnik Konsorcjum) w dniu dzisiejszym podpisało z ADK Investments Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie Umowę w formule Generalnego Wykonawstwa na wykonanie Inwestycji pn.: „Rozbudowa pojemności magazynowej wraz z infrastrukturą na terenie istniejącej Bazy Paliw w miejscowości Zielonka k/o Warszawy o łączną pojemność magazynową 15 500 m³, tj. wybudowanie 5 sztuk zbiorników magazynowych na paliwa o poj. 3 100 m³ każdy wraz z infrastrukturą oraz z uzyskaniem decyzji organów administracji pozwalających na użytkowanie obiektu. Będzie to najnowocześniejsza baza paliw w pełni zasilana energią elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii własnej produkcji.


Wartość umowy wynosi 53,42 mln zł netto.


Okres gwarancji:
a) dla urządzeń zgodnie z danymi producenta, ale nie krócej niż 24 miesiące;
b) na wykonane roboty w ramach przedmiotu Umowy 36 miesięcy;